Η εταιρεία μας

Η Εταιρεία ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995 . Ξεκίνησε ως μια μικρή ατομική εταιρεία και πολύ σύντομα η αγάπη μας προς το περιβάλλον ,την ανακύκλωση όσο και η πολύτιμη εμπειρία μας ,οδήγησε την εταιρεία σε μια σημαντικά ταχύρρυθμη ανάπτυξη.

Η μακροχρόνια δραστηριότητα της στον τομέα διαχείρισης και μηχανικής επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων έχει ως κύριο στόχο, την επίτευξη της σύννομης διάθεσης τους τόσο εγχώρια όσο και σε μονάδες του εξωτερικού. Το καταρτισμένο προσωπικό και η τεράστια εξειδίκευση στην ποιότητα των υλικών, καθώς και ο αναμφισβήτητος σεβασμός προς τους πελάτες και τους προμηθευτές εδραίωσαν την εταιρεία μας στον χώρο της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.

Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις παγίου εξοπλισμού, με την αγορά νέας ιδιόκτητης εγκατάστασης 14.000 m2 στην βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Επίσης προέβη στην αγορά νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού με γνώμονα τις ανάγκες και την επέκταση της εμπορικής της δραστηριότητας, δημιουργώντας έτσι μια υπερσύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Αγοράζουμε τοις μετρητοίς

Ερχόμαστε στον χώρο σας

Οι υπηρεσίες μας

H ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ A.E με πολυετή εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης, καθώς και με ένα εύρος σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει τις εγκαταστάσεις της, έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών τόσο στους πελάτες της όσο και στους προμηθευτές.

Εμπόριο & μηχανολογική επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών
Παροχή κάδων για την αποκομιδή και τη μεταφορά των υλικών
Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού
Διαλύσεις πλοίων

Επιπλέον, διαθέτουμε συμβάσεις με συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΗΗΕ, ΕΔΟΕ, ΑΝΑΒΕ, ΑΝΑΚΕΜ) έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παραλαμβάνουμε και να επεξεργαζόμαστε τα αντίστοιχα υλικά.